سمنان-ایرنا- دومین دوره انتخابات مجمع جوانان استان سمنان و کارگاه توانمدسازی کارآفرینی اجتماعی با حضور سازمان‌های مردم نهاد جوانان استان سمنان پنجشنبه در عمارت بادگیر سمنان برگزار شد .