شاهرود - ایرنا - خوابگاه دخترانه شقایق و سرای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و فضای کار اشتراکی دانشجویان با حضور معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛ در پردیس مهندسی و فناوری های نوین دانشگاه صنعتی شاهرود افتتاح شد.

اخبار مرتبط