شاهرود - ایرنا - مدرسه‌های شاهرود برخی روزها دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی را برای آشنایی با طبیعت و افزایش مهارت‌های زندگی به دامان طبیعت می برند.