سمنان- ایرنا- نمایشگاه اولین جشنواره دوسالانه دستاوردهای ۱۹ کانون فرهنگی تربیتی از ۱۱ منطقه استان سمنان در فرهنگسرای کومش این شهر گشایش یافت.