سمنان-ایرنا- نمایشگاه بزرگ کتاب دامغان با همکاری تعدادی از ادارات و با تخفیف ویژه در ۱۰ موضوع مختلف، شامل ۲ هزار عنوان و بیش از هفت هزار جلد در محل امامزادگان جعفر (ع) و محمد (ع) دایر است و تا پایان آبان ماه ادامه دارد. (عکس: میثم اسماعیلی)