شاهرود - ایرنا - راهپیمایی سیزدهم آبان، با حضور گسترده دانش آموزان ، مسئولان و اقشار مختلف مردم میامی برگزار شد.