سمنان-ایرنا- نشست خبری مدیر کل میراث فرهنگی،گ ردشگری و صنایع دستی استان سمنان و دبیر نخستین جشنواره ملی ایل سنگسر روز پنجشنبه در مجتمع گردشگری خیل خان سنگسر برگزار شد، این جشنواره ملی پانزدهم تا هفدهم آبان ۹۸ برنامه‌ریزی شده است.