سمنان-ایرنا-نمایشگاه تصاویری از آثار تجسمی با موضوع امام رضا(ع) توسط بنیاد فرهنگی امام رضا جمع آوری شده و در اماکن فرهنگی به نمایش گذاشته می شود . این نمایشگاه به مناسبت شهادت امام رضا در فضای عمومی فرهنگسرای کومش سمنان دایر شده است و به مدت دو هفته ادامه خواهد داشت.