شاهرود - ایرنا - مگس سفید و پروانه آفت گلخانه‌های گوجه فرنگی در رویان  شاهرود کشاورزان را با مشکلات زیادی روبرو کرده است.(عکس: ابوالقاسم تیموری)

اخبار مرتبط

سرخط اخبار استان‌ها