سمنان- ایرنا- خانه طالب‌بیدختی جنب امامزاده زکریا سمنان متعلق به دوره پهلوی اول است، ابتدا مدرسه‌ای به نام رودکی بود ولی بعد کاربری مسکونی پیدا کرد،‌ این بنا که محل تحصیل بسیاری از بزرگان سمنانی بوده است،‌ به همت شهرداری با هدف ایجاد اقامتگاه گردشگری و پیوندی بین بافت تاریخی شهر و باغ‌راه‌های غرب شهر سمنان در حال بازسازی است.