ایرنا-شیراز- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جمعه ر سومین روز سفر به فارس از کارخانه در حال ساخت کاغذسازی شیراز بازدید کرد. این کارخانه در جاده مرودشت به شیراز قرار دارد. عکس: شیوا السادات عطاران