ایرنا-شیراز-خوشنویسان شیرازی به مناسبت بزرگداشت حافظ در آرامگاه این شاعر نامی جمع شدند و اشعارش را بداهه‌نویسی کردند. عکس: شیوا السادات عطاران