شیراز - ایرنا- سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه عنایت الله رحیمی استاندار فارس پنجشنبه با برادران فقیری نویسنده و پژوهشگران شیراز و علی اصغر تجویدی هنرمند نگارگر شیرازی در منزل آنها دیدار کرد. عکس: شیوا السادات عطاران

اخبار مرتبط