شیراز- ایرنا- محله تاریخی سنگ سیاه شیراز آثار زیادی را در خود جای داده از جمله بقعه بی‌بی دختران، خانه های تاریخی فروغ الملک و سعادت، دبیرستان سلطانی، مسجد مشیر، آرامگاه سیبوبه.طاق شوریده و کوچه هفت پیچ. عکس: شیوا السادات عطاران