سمنان -ایرنا- قلعه حصار در حاشیه تپه حصار در جنوب شهر دامغان در استان سمنان قرار گرفته‌ است. قدمت تمدن پیش از تاریخ این تپه از هزارهٔ چهارم تا هزارهٔ اول پیش از میلاد می‌رسد. در تپهٔ حصار سه طبقهٔ متمایز مربوط به دوران پیش از تاریخ تشخیص داده شد و در سال ۱۳۱۰ این محوطه با شماره ۴۰ درآثار ملی ثبت شده است.(عکس: سید عابد میرمعصومی)

اخبار مرتبط

  • تردد قطار از دل تاریخ

    تردد قطار از دل تاریخ

    سمنان-ایرنا- تپه حصار دامغان در استان سمنان شهری با قدمت بیش از شش هزار سال است و یکی از مهم…