سمنان-ایرنا- تپه حصار دامغان در استان سمنان شهری با قدمت بیش از شش هزار سال است و یکی از مهم ترین سایت های پژوهشی برای باستان شناسان به حساب می آید .این بنا اولین بار توسط اشمیت باستان شناس معروف آمریکایی در سال 1312 کاوش شد که نتایج آن امروز در موزه ها در سراسر دنیا افتخاری برای تاریخ ایران زمین است. سال 1373 با وجود اطلاع از این بنای تاریخی ،ریل راه آهن تهران مشهد زخمی را در دل این محوطه باز کرد و با تاسیس خط آهن و عبور نزدیک به 80 رام قطار بصورت روزانه این زخم عمیق‌تر خواهد شد . (عکس: سیدعابد میرمعصومی)