سمنان-ایرنا- آیین کهن عزاداری ۱۱ محرم دامغان، با حضور عزاداران روستاهای این شهرستان در سطح شهر دامغان برگزار شد. این آیین در سال ۱۳۹۱ به شماره ۶۵۳ در فهرست میراث معنوی و ناملموس ملی کشور ثبت شده است. (عکس:میثم اسماعیلی)