ایرنا - کرمان - مردم دیار کریمان آیین عزاداری شام غریبان را در جوار گلزار شهدای این شهر برگزار کردند.