ایرنا - بیرجند - همایش شیرخوارگان حسینی در اولین جمعه ماه محرم همزمان با سراسر کشور در ۲۰۰ نقطه استان خراسان جنوبی از جمله آستان مقدس امامزادگان باقریه (ع) بیرجند برگزار شد. عکس: مجتبی گرگی