سمنان-ایرنا- ابراهیم صادقی فر، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، به منظور افتتاح مجموعه استخر موج صد دروازه کارگران دامغان، روز چهارشنبه به این شهرستان سفر کرد.(میثم اسماعیلی)

اخبار مرتبط