سمنان-ایرنا-جلسه شورای اداری استان سمنان روز سه شنبه با حضور سورنا ستاری معاون علمی وفناوری رئیس جمهوری برگزارشد.(عکاس:علی اکبر بندری)