شاهرود- ایرنا- سفیدگری یکی از صنایع قدیمی شاهرود است،استقبال نکردن جوانان این هنر قدیمی را تهدید می کند. (عکس: ابوالقاسم تیموری)

برچسب‌ها

اخبار مرتبط