سمنان- ایرنا- علی سعدالدین مدیرکل گمرک و نبی الله خدابخشی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنا روز چهارشنبه به مناسبت روز خبرنگار از خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) سمنان بازدید کرد.(عکس:علی اکبر بندری)