ایرنا- قصرشیرین- سعید شیرکوند معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رییس جمهوری در راس هیاتی روز شنبه از مرز رسمی پرویزخان و منطقه ویژه اقتصادی قصرشیرین بازدید کرد.عکاس نازنین باباخانی