مراغه - ایرنا - استقرار میز خدمت در دولت تدبیر و امید یکی از برنامه هایی است که امروز در بسیاری از شهرستان ها در دستگاه های اجرایی در راستای خدمت رسانی بهتر به مردم انجام می شود و این بار «میز خدمت» در روستای جهانگیرکندی یکی از دورترین روستاهای شهرستان مراغه استقرار یافت. عکس: سجاد عبدی

برچسب‌ها