ایرنا - بیرجند - پروژه تفریحی و آبزی پروری شوکت آباد بیرجند روز یکشنبه با حضور نبی اله خون میرزایی معاون وزیر کشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران ، استاندار خراسان جنوبی و سایر مسئولان استانی افتتاح شد.عکس:مجتبی گرگی