ایرنا - مراغه - بیشتر سنگ نگاره های این موزه به یادگار مانده از نیاکان آذربایجان و مربوط به سلسله تیموریان، صفویان و سلجوقیان بوده که در انواع مختلف قوچ های سنگی، صندوقچه ای و ایستاده از اکثر نقاط آذربایجان شرقی جمع آوری و در این موزه نگهداری می شود. عکس : فرشید ضیاءالملکی

برچسب‌ها