ایرنا- کرمانشاه- «دنی عنان» سفیر دانمارک در تهران روز سه شنبه با کیوان کاشفی رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کرمانشاه و جمعی از مدیران این استان در اتاق بازرگانی دیدار کرد. (عکاس:بهمن زارعی)