قصرشیرین- ایرنا- در آتش سوزی مزارع گندم روستاهای دهستان حومه از توابع بخش مرکزی شهرستان گیلانغرب بیش از ۷۰ هکتار از مزارع گندم ۶ روستای واقع در محدوده حریق در آتش سوخت و ۱۳۰ هکتار از پس چر مزارع نیز طعمه حریق شد.عکاس ( سلطانمراد شهباز پور )