قزوین - ایرنا - شهروندان قزوین در شب ۲۱ ماه رمضان با حضور پرشور در سازمان انتقال خون استان به اهدای خون پررداختند. عکاس: میثم ماله میر