ایرنا-تبریز- «صادق اقدم» شهروند خوش ذوق تبریزی، با ایجاد باغ لاله در روستای «اسپره خون» در 36 کیلومتری شمال تبریز، محیطی آرام برای طبیعت دوستان و امن برای پرندگان ساخته است.عکس از سیدکاظم یوسفی