شاهرود- ایرنا - پلی کنیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با 3349 متر مربع زیربنا و 160 میلیارد ریال هزینه عصر چهارشنبه با حضور معاون وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به بهره برداری رسید. عکس : مهسا شانیان