مهاباد- ايرنا- فخريگاه مقبره‌اي مربوط به زمان مادهاست و در كنار روستاي اگريقاش نزديك شهر مهاباد قرار گرفته‌است. اين دخمه دو طبقه‌دارد. چهار ستون سنگي و ۳ گور خالي داخل آن وجود دارد و از نظر حجاري و ستون بندي در رده مقبره‌هاي مهم دوره ماد است.

سرخط اخبار استان‌ها