یاسوج- ایرنا- بخشی از زمین های زراعی دیم مناطق روستایی کهگیلویه وبویراحمد به شیوه سنتی کشت می شود.تصاویرحسین خدمتی