اراک- ایرنا- نمازگزاران جمعه در اراک مرکز استان مرکزی، پس از اقامه این نماز عبادی - سیاسی با شرکت دریک راه پیمایی با شکوه، کشتار شعیان نیجریه را محکوم کردند.

ا