زنجان - ايرنا - مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان زنجان در جمع خبرنگاران برنامه هاي پيش روي اين اداره كل را تشريح كرد و به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت.