زنجان - ايرنا - رييس و قايم مقام رييس بيمارستان امام حسين (ع) زنجان به مناسبت روز خبرنگار با خبرنگاران ايرنا مركز زنجان ديدار كرد.

سرخط اخبار استان‌ها