سینه زنی

  • عجب بندی سرودی بهر زینب

    عجب بندی سرودی بهر زینب

    یزدیزد- ایرنا- یزد یکی از سرزمین‌های باستانی اقوام ایرانی و دارای یکی از شکوهمندترین و درخشان‌ترین میراث‌های فرهنگ و تمدن کهن و دورانهای مختلف تاریخی ایران است.