۲۹ آبان ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9993910
T T
۰ نفر
سجادی : آیین نامه بین المللی ورزش باستانی تایک ماه دیگر تدوین می شود # اصفهان ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/08/83 رییس فدراسیون ورزشهای باستانی و کشتی پهلوانی گفت: آیین نامه بین المللی این رشته در حال تدوین است و تا یکماه دیگر کار تدوین آن به پایان می رسد. دکتر "نصراله سجادی" پنجشنبه شب در آیین افتتاحیه هفتیمن دوره مسابقات ورزش های زورخانه ای نوجوانان وجوانان ایران در اصفهان افزود: آیین نامه یادشده شامل بخش های اجرایی، آموزشی، مربیگری و مرشدی است که به زبان انگلیسی تدوین و برای کشورهای مختلف ارسال می شود. وی خطاب به شرکت کنندگان دراین مسابقات گفت: حضورشماجوانان با تفکرات نوین و دنیاپسند خود دراین رشته ورزشی به گسترش آن در سطح جهان کمک می کند. رییس فدراسیون ورزش های باستانی و کشتی پهلوانی به تحولات بوجود آمده در ورزش باستانی و کشتی پهلوانی در طی 11سال اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: زحمات مربیان و ورزشکاران این رشته درطی 11سال گذشته تحولات خوبی راتوام باحفظ اصالت ورزش باستانی بوجود آورد تامسوولین ورزش کشور بتواننداین ورزش زیبا و اصیل را به دنیا معرفی کنند. وی همچنین به مسابقات تیمی ورزش های زورخانه ای نوجوانان و جوانان کشوراشاره کرد و افزود: این مسابقات طی 7سال گذشته قانونمند شده و در حال گسترش است. سجادی از مسوولین ورزش باستانی و کشتی پهلوانی اصفهان بخاطر قبول میزبانی هفتمین دوره مسابقات تیمی ورزش های زورخانه ای نوجوانان و جوانان کشور قدردانی کرد. تمام 2355 ورزشی . 1521 1521
۰ نفر