۱۲ مهر ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9989926
T T
۰ نفر
بانوان شطرنج بازاستان مرکزی: این رشته ورزشی باعث رشداجتماعی زنان می شود # اراک، خبرگزاری جمهوری اسلامی 12/07/83 داخلی.ورزشی.گزارش.بانوان.شطرنج جمعی از بانوان شطرنج بازاستان مرکزی معتقدند: پرداختن زنان به این رشته ورزشی شخصیت اجتماعی آنان را افزایش می دهد. این افراد شرکت کننده در مسابقات شطرنج گرامیداشت هفته جانباز در اراک گفتند: از آنجا که شخصیت اجتماعی سالم می تواند توانمدیها را شکوفا سازد ، نباید به ورزش این قشر به ویژه شطرنج نگاه تفریحی داشت. آنان افزودند: بانوان اگر از تحرک کافی و لازم برخوردار باشند دارای جسم و روحی سالم و پرنشاط خواهند بود ورشته شطرنج در تقویت توانایی قوای فکری آنان اثر مطلوب دارد. یک شطرنج باز 9 ساله گفت: از زمـانی که در مدرسه با شطرنج آشنا شدم، در زندگی و تحصیل موفق تر هستم. "کیمیـا سادات میر موحد" که سال فعالیت خوددر مسابقات استانی 5 مدال طلا و یک برنز کسب کرده افزود: شطرنج رشته ای مفرح و جذاب است، امـا خانوادهها هنوز، ایـن رشته را به عنوان یک رشتـه ورزشی نمی پذیرند. وی از مسوولان خواست، برای گسترش رشته شطرنج در بین دانش آموزان دخترتلاش کنند. یکـی دیگر از شطـرنج بازان نوجوان استان مرکزی گفت: تبلیغات رسانه ای در انعکاس شطرنج بانوان در جامعه کم رنک است. "فاطمه السادات بنی جمالی" افزود: دختران استان در این رشته ازاستعدادهای خوبی برخوردارند که برای گرایش بیشتر آنان باید برنامه ریزی شود. وی، به تربیت بدنی و هیات شطرنج استان مرکزی پیشنهاد کرد که برای آشنایی بیشتر خانوادهها با این رشته، تعداد برگزاری مسابقات استانی افزایش یابد.
یک شطرنج باز نوجوان نیز گفت: شطرنج باعث افزایش روحیه اعتماد به نفس و سرعت تصمیم گیری در دختران خواهدشد. "سارینا مداحی" افزود: به رغم فعالیت فدراسیون و هیاتهای شطرنج وسازمان تربیت بدنی هنوز به این رشته به صورت حرفه ای و ورزشی خاص نگاه نمی شود. وی اضـافه کرد: کسب افتخارات جهانی و آسیایی شطرنج بازان ایرانی نشانگر آن است که آنان در ایـن رشته از استعـداد فراوانی برخوردارند. یک داور شطـرنج بانوان استان مرکزی نیز گفت: برای گسترش شطرنج در استان باید خانوادهها نسبت به استعداد فرزندان خود در این رشته توجه کنند. " آتنا کاظمی آشتیانی" افزود: شطرنج رشته ای است که علاوه بر تقویت قدرت تصمیم گیری و تفکر، ورزشکاران را از نظر اخلاقی نیز پرورش می دهد. وی گفت: توجه رسانه ها به بخش فعالیتهای بانوان در رشته شطرنج به میزان مردان نیست و برگزاری کلاسـهای داوری ، مربیگری و مسابقات بانـوان و مردان به صورت همزمان باعث افزایش مهارت آنان می شود. رییس هیات شطرنج بانوان استان مرکزی گفت: تبلیغات رسانه ای بـرای نـزدیک شدن بانوان به جایگاه واقعی خود در این رشته ضروری است. "عشرت فراهانی" افزود: خوشبختانه بانوان علاوه بر رشته های آمادگی جسمانی و والیبال، از شطـرنج نیز استقبال می کنند و این رشته در بین بانوان شاغل از جایگاه خوبی برخوردار است. وی گفت: شطـرنج باید به عنوان یک رشته ورزشی در جـامعه نهادینه شود تـا از حالت تفریح خارج شود. وی افزود: برای گسترش این رشته و آشنـایی خـانوادهها با شطرنج، آموزش و پرورش، مراکز آموزش عالی، دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی باید این هیات را یاری کنند. فراهانی گفت: این هیات به لحاظ برگزاری کلاسهای آمـوزش داوری و مربیگـری ویژه بانوان با مشکل روبرو نیست. مسابقات شطرنج گرامیداشت هفته جانباز بانوان استان مرکزی از یکم مهرماه بـه مدت یک هفته بـا همکاری امور ورزش بیناد جانبازان استان و هیات شطرنج استان مرکزی در اراک برگزار شد. 517/ 557
۰ نفر