۱۰ مهر ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9989763
T T
۰ نفر
عنایت: توهین دو روزنامه به داوران را توسط محاکم قضایی پیگیری می کنیم # اصفهان ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 10/07/83 داخلی.ورزشی.فوتبال. " مسعود عنایت " داور پیشکسوت و بازنشسته فوتبال کشور گفت: دو روزنامه ورزشی کشور که اذهان عمومی را در مورد داوری فوتبال کشور مشوش کرده اند باید مدراک مستدل خود را ارایه دهند، در غیر اینصورت جامعه داوری از مراجع قضایی دادخواهی خواهد کرد. یک روزنامه ورزشی و یک روزنامه غیر ورزشی کشور ، این هفته باچاپ مطلبی مدعی دریافت رشوه توسط یکی از داوران فوتبال ایران شده بودند. " عنایت " که به عنوان ناظر دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن و برق شیراز به اصفهان سفر کرده بود ، پنجشنبه شب در گفت و گو با ایرنا افزود : انتشار این مطلب را توهین به تمامی داوران فوتبال کشور می دانیم از این رو از کمیته داوران فدراسیون فوتبـال خواسته ایم تا موضوع را از طریق محاکم قضایی پیگیری کند. عنایت گفت: دو روزنامه ای که این مطلب را چاپ کرده اند باید مدارک مستند خود راارایه دهند تا با داور خاطی به شدت برخورد شود. ناظر فدراسیون فوتبال اظهار داشت : حتی اگر مطلب دو روزنامه یاد شده حقیقت داشته باشد ،معتقدم اگر روزنامه ها نیت خیر داشتند باید این مطلب را بصـورت محرمانه دراختیار رییس کمیته داوران قرار می دادند تااین کمیته پس از بررسی موضوع با آنها برخورد کند. وی افزود: در این راستا، اگر اقدامی از سوی کمیته داوران صورت نمی گرفت روزنامه ها حق داشتند این مطلب را منتشر کنند. 2355/ 607 ورزشی.1597/1666
۰ نفر