۱۳ شهریور ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9987187
T T
۰ نفر
مسابقات سنک نوردی قهرمانی کشوریادواره " محمداوراز" پایان یافت # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/06/83 هفتمین دوره مسابقات سنک نوردی نوجوانان و جوانان قهرمانی کشور یادواره " محمداوراز" روز جمعه پایان یافت . دراین رقابتها که از روز پنجشنبه درشهرستان " پلور" استان مازنداران جریان داشت در مجموعه 125 سنک نورد از 19 استان کشور شرکت داشتند ، و در رشته سختی مسیر با هم به رقابت پرداختند. درپیکارهای رده سنی نوجوانان 85 سنک نورد شرکت داشتند و در نهایت "سبحان جعفری " و " علیرضافاطمی " هردو ازکرمان به ترتیب اول و دوم شدند.
" وحید چاجایی " از کرمان و " محمدرضا بختیاری " ازاصفهان نیز به طور مشترک به عنوان سومی رسیدند. درمسابقات رده سنی جوانان 40 سنک نورد حضور داشتند که "مسعودیاوری " از کرمانشاه اول شد " حمید رضا توزندجانی " ازخراسان به مقام دوم رسید و " سید محسن هاشمیان " ازقزوین به عنوان سومی رسید. همزمان با برگزاری این مسابقات مجتمع فرهنگی ورزشی " پلور" در منطقه دماوند به عنوان بزرگترین قرارگاه این فدراسیون به بهره برداری رسید. ورزشی/ 1553-1539
۰ نفر