۲۹ مرداد ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9985888
T T
۰ نفر
90 درصد عکس نشریات ورزشی در سه ماهه امسال، داخلی بود # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/05/83 بررسی نشریات ورزشی کشور در سه ماهه نخست امسال حاکیست: 90 درصد عکس نشریات مذکور در مدت یاد شده، "داخلی" و مربوط به "بازیکنان"، "مربیان" و " باشگاه های داخلی " بود. طبق این بررسی، بیش از 80 درصد عکس ها مربوط به رشته " فوتبال " بود و " کشتی " و عکس های " سایر رشته ها " با 2/8 درصد و 4/5 درصد در رده های بعدی قرار داشتند. همچنین بیشتر عکس های روی جلد روزنامه های ورزشی در قطع "یک دوم صفحه" منتشر شده و تمام عکس های روی جلد " رنگی " بودند. گزارش نتایج این بررسی که مرکزمطالعات وتحقیقات رسانه های وزارت فرهنک و ارشاد اسلامی با عنوان تحلیل محتوای نشریات ورزشی و جوانان منتشر کرده است، نشان می دهد در سه ماهه نخست امسال جهت گیری تیترها عموما "مثبت" بوده اما روزنامه 90 بیشترین جهت گیری " منفی " در تیتر اول را با 5/54 درصد دارا بود و روزنامه های ابرار ورزشی و روز ورزش در تیترهای دوم خود با 5/45 درصد بیشترین جهت گیری "منفی" را داشتند. در این گزارش نشریات ورزشی جهان فوتبال، ابرار ورزشی، 90، خبر ورزشی، کیهان ورزشی، ایران ورزشی، روز ورزش، استقلال جوان و پیروزی از لحاظ مشخصات کلی، تیترها، ارزش های خبری، موضوع سرمقاله ها، جهت گیری سرمقاله ها، عکس ها، طرحها، نشانگاه، سبک مطالب، آگهی، موضوعات، جهت گیری موضوع، پدیدآورندگان، پیام های تلفنی، مشاوره و موضوع مشاوره بررسی شده اند. نتایج مذکور حاکیست: در مدت یاد شده 3/64 درصد حجم اخبار روزنامه های مورد بررسی به " فوتبال داخلی " اختصاص داشت و اخبار مربوط به " فوتبال خارجی " با 6/19 درصد و " کشتی " با 9/5 درصد در رده های بعدی بودند. همچنین 69 درصد مطالب مربوط به " وقایع داخلی " بود با این حال جهان فوتبال با 53 درصد و ابرار ورزشی با 47 درصد بیشترین " مطالب خارجی " را چاپ کردند. در ضمن 99 درصد مطالب مربوط به ورزش " مردان " بود. " باشگاه ها و تیم های خارجی " با 2/21 درصد، " باشگاه های داخلی " با 4/12 درصد و " بازیکنان و فوتبالیست های داخلی " با 3/12 درصد بیشترین حجم نشانگاه را به خود اختصاص دادند. در مدت یاد شده بیشترین آگهی در روزنامه خبر ورزشی با 3/8 درصد و کمترین آگهی در روزنامه ایران ورزشی (بدون چاپ آگهی ) منتشر شد. " انتقاد از غمخوار " ، " تمجید از پروین " و " انتقاد از مسوولان و مربیان تیم ملی " بیشترین حجم پیام های خوانندگان نشریات ورزشی کشور در سه ماهه نخست امسال را به خود اختصاص داد. ورزشی. 1556 / 1512
۰ نفر