۲ مرداد ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9983376
T T
۰ نفر
دانشگاه پیام نور قاتح رقابتهای بدمینتون المپیادورزشی دانشجویان دختر شد # اصفهان، خبرگزاری جمهوری اسلامی 02/05/83 دانشگاه پیام نور فاتح رقابتهای بدمینتون هفتمین المپیاد ورزشی دانشجویان سراسر کشور شد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی و به نقل از ستاد خبری این مسابقات، در این رقابتها که در اصفهان برگزار شد، پس از دانشگاه پیام نور تیم هایی از دانشگاه تهران و دانشگاه علم و صنعت به مقام های دوم و سوم دست یافتند. در پیکارهای انفرادی نیز نکیسا سلطانی از دانشگاه اصفهان، سمیرا زارع از دانشگاه تهران و معصومه فارسی از دانشگاه پیام نور به ترتیب به مدالهای اول تا سوم دست یافتند. در مسابقات دونفره دانشجویان دانشگاه پیام نور با نفراتی چون، هاله شاکر حسین زاده و راضیه شرکت قناد، دانشگاه صنعتی شریف با ترکیب، تهمینه اعرابی و نجمه سروشی و دانشگاه بوعلی سینا همدان با آزاده ترکمنی و کیانا کوشا عنوانین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند. ورزشی/ فضل / 1512
۰ نفر