دوومیدانی جوانان آسیا/ ربانی در مکان هشتم ماده دهگانه ایستاد # ایپوه ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/03/83 خارجی.ورزشی.دوومیدانی در ادامه رقابتهای دوومیدانی قهرمانی جوانان آسیا ، مصطفی ربانی دونده کشورمان در ماده دهگانه این رقابتها به مقام هشتم آسیا دست یافت. به گزارش خبرنگار اعزامی ایرنا به شهر ایپوه مالزی، "ربانی"روز دوشنبه با کسب مجموع 5335 امتیاز در مکان هشتم آسیا در این ماده قرار گرفت . "یو بین " از چین با کسب 7713 امتیاز به مقام نخست دهگانه جوانان آسیا رسید و "مبارک" از کویت و " سازاری " از مالزی به ترتیب با 6671 و 6584 امتیاز مقام های دوم و سوم ماده دهگانه را به خود اختصاص دادند. یازدهمین دوره پیکارهای دوومیدانی جوانان آسیا با شرکت 39 کشور در شهر ایپوه مالزی جریان دارد. ورزشی.مهن.1587/1590

سرخط اخبار ورزش