۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9978082
T T
۰ نفر
مهرعلیزاده: فعالیت شورای ورزشهای همگانی به زودی آغاز می شود # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 28/02/83 داخلی.ورزشی.همگانی. معاون رییس جمهور و رییس سازمان تربیت بدنی گفت : شورای ورزش همگانی و سازمان ورزشهای همگانی به زودی پس از جمع بندی نتایج سمینار راهکارهای طرح جامع برای ورزشهای همگانی، کار خود را آغاز می کنند. مهندس "محسن مهرعلیزاده" صبح امروز دوشنبه درهمایش تبیین راهکارهای اجرایی نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور ویژه ورزشهای همگانی و تفریحی ادامه داد : رسیدن به چهارده درصد از اهداف ورزشهای همگانی پیش بینی شده در طرح نظام جامع ورزش نشانگر آن است که قابلیت دسترسی به 45 درصد این اهداف طی ده سال دور از تصور نبوده و این اهداف بــراساس اصول درستی طراحی شده است . وی ادامه داد : سند راهبردی طرح جامع ورزش و به خصوص بخش مربوط به سازمان ورزشهای همگانی و نیز مسایل مربوط به مدیریت توسعه ورزش به عنوان مجری این طرح به طور کامل و بدون هیچ کم و کاستی در برنامه چهارم توسعه گنجانده شده است. رییس سازمان تربیت بدنی گفت: اکنون نیز فعالیتهای مربوط به این طرح با سرعت قابل قبولی در حال پیشروی است و تا دو سه ماه آینده سایر سازمانهای پیش بینی شده اعم از سازمانهای ورزش قهرمانی و حرفه ای کار خــود را آغاز خواهند کرد. وی ادامه داد : گرچه در سند راهبردی طرح جامع ورزش به تمام آنها لفظ سازمان اطلاق می شود ولی نقش دولت و نیز حضور نهادهای غیر دولتی در تک تک آنها بسیار متفاوت می باشد. مهرعلیزاده با اشاره به این مطلب که شهرداریها بنابه طرح جامع ورزش در گسترش ورزش نقش بسیار مهم و محوری دارند، ادامه داد: تجربه نشان داده که در شرایطی که کاربه خود مردم و گروههای منتخب مردم سپرده شده، بسیار موفق بوده است . وی افزود : به همین دلیل قصد داریم که از شهرداریها بعنوان محور و نیز شوراهای اسلامی شهر و روستا و سایر نهادهای غیردولتی مورد قبول مردم برای مشارکت در این سازمانها استفاده کنیم و البته دولت و سازمان تربیت بدنی آن را تقویت خواهد کرد. مهرعلیزاده از به بار نشستن بخشهای نخست طرح جامع اظهار خرسندی کرد و ادامه داد: در این طرح چشم انداز بیست ساله و اهداف کیفی و کمی ده ساله سند راهبری تکلیف اقدامات دستگاههای مختلف، آحاد مختلف جامعه روشن شده است . وی با اشاره به وجود یازده مولفه اصلی در طراحی سند راهبری نظام جامع توسعه ورزش اظهار داشت: از این بین محوری ترین مولفه ها که توسعه ورزش کشور، منابع مالی ، محیط حقوقی و ساختار سازمانی هستند بعنوان پشتیبان سایر مولفه های این طرح درمرحله آغاز اجرا به سر می برند و وظیفه ایجاد روابط بین دستگاههای مختلف را ایفا می کنند. معاون رییس جمهور ورییس سازمان تربیت بدنی گفت : اکنون خانه تکانی اساسی در خصوص منابع مالی ، انسانی ، حقوقی و نظام حاکم درتوسعه در سازمان تربیت بدنی آغاز شده و این دومین همایش در رابطه با موضوع طرح جامع با محوریت ورزشهای همگانی است. وی در پایان اظهار داشت : اهداف طرح جامع بسیار روشن و مشخص است و من امیدوارم در مدت زمان نه چندان طولانی به اهداف بلند مدت طرح جامع دست یابیم . ورزشی. سهــا/100
۰ نفر