فوتبال دسته اول باشگاه های ایران/ کشت وصنعت درخانه مغلوب شد # اهواز ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/12/85 داخلی.ورزشی.فوتبال. تیم کشت و صنعت شوشتر ازسری مسابقات فوتبال دسته اول باشگاه های ایران ( جام آزادگان ) عصر جمعه مغلوب ماشین سازی تبریز شد. به گزارش خبرنگارایرنا دراین دیدار تیم ماشین سازی تبریز با یک گل بر تیم کشت و صنعت شوستر پیروز شد. تنهاگل تیم ماشین سازی تبریز را علیرضا عبادی دردقیقه 29 به ثبت رساند. این مسابقه راایرج شهری زادگان به کمک حسین سنجری و محمد پناهی قضاوت کرد. 639ورزشی/1539

سرخط اخبار ورزش