شورایعالی استیناف در نخستین جلسه خود درباره "اکبرپور" حکم صادر می کند # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 10/11/85 داخلی. ورزشی. فوتبال. شورایعالی استیناف فدراسیون فوتبال در نخستین جلسه خود پس از ایام عاشورا حسینی در خصوص محرومیت " سیاوش اکبرپور " بازیکن تیم فوتبال استقلال تهران تصمیم گیری خواهد کرد. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پیش از این "سیاوش اکبرپور" بازیکن تیم استقلال تهران را به علت تخلف در بازی این تیم با تیم سایپا و با توجه به سابقه قبلی به .1 جلسه محرومیت و پرداخت مبلع بیست میلیون ریال جریمه نقدی بابت فحاشی جریمه کرده بود. باشگاه استقلال به رای کمیته انضباطی درباره این بازیکن به شورایعالی استیناف اعتراض کرده و مقرر شده این شورا در این باره رای خود را صادر کند. در جلسه آتی شورایعالی استیناف فدراسیون فوتبال موضوع محرومیت این بازیکن مورد بررسی قرار می گیرد و رای نهایی صادر خواهدشد. ورزشی. 1521 1521

سرخط اخبار ورزش