۱۹ اسفند ۱۳۸۳، ۰:۰۱
کد خبر: 9788545
T T
۰ نفر
هم اندیشی زبان و ادبیات فارسی در سده نهم در بندرعباس آغاز شد # بندرعباس،خبرگزاری جمهوری اسلامی 19/12/83 داخلی.فرهنگی.ادبیات فارسی هم اندیشی زبان وادبیات فارسی درسده نهم چهارشنبه با حضوراساتید، محققان و دانشگاهیان در بندرعباس آغاز شد. دبیر هم اندیشی زبان و ادبیات فارسی در سده نهم در حاشیه برگزاری این هم اندیشی در گفت و گو با ایرنا افزود: در دنیای کنونی که زبان های بسیاری در فرآیند جهانی می میرند و نابودمی شوند پاسداری از زبان وادبیات وظیفه ای همگانی و رسالتی ملی است. دکتر سعید حسام پور اظهار داشت: پاسداری از زبان فارسی عزم و اراده همه جانبه نهادهای فرهنگی و علمی به ویژه دانشگاهیان را می طلبد. وی ادامه داد: دانشگاه هرمزگان هفت دوره همایش سالانه زبان وادبیات فارسی را درسالهای 72 تا 78 به رغم مشکلات مالی ونبود امکانات کافی برگزار کرده است. حسام پور اضافه کرد: بیش از 100 مقاله به دبیرخانه هم اندیشی ارسال شده است که این مقاله هاتوسط 25 داور مورد بررسی قرار گرفت که درمجموع 29مقاله برگزیده انتخاب شدند. دبیر این هم اندیشی افزود: ازآنجاکه درپژوهشهای ادبی به بررسی وبازشناخت زبان و ادبیات فارسی درسده نهم توجه شایسته ای نشده و به رغم گسترش جغرافیایی زبان و ادبیات فارسی درکشورهای همسایه و پیوند زیاد ادبیات و هنر در این سده، درنک و تامل شایسته ای در این باره صورت نگرفته و لذا برگزاری این هم اندیشی می تواند موثر باشد. وی، جایگاه عرفان و تصوف، نقد ادبی، جلوه های مذهب، فرازوفرود درداستان سرایی، نقدادبی درسده نهم، معرفی و بررسی آثار ناشناخته و جنبه های نوآوری شعر در سده نهم را از جمله محورهای مهم و مورد بحث دراین هم اندیشی عنوان کرد. به گفته حسام پور در این هم اندیشی دو روزه 25 مقاله ارایه خواهد شد. 512-2690
۰ نفر