سیمین دانشور : هویت ایرانی در رمان و داستان ما حفظ شده است # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/12/83 داخلی.فرهنگی.هویت ایرانی.دانشور "سیمین دانشور" نویسنده حوزه ادبیات و رمان گفت : اگرچه داستان های ما به لحاظ شکلی (فرم ) غربی است، اما هویت ایرانی درداستان های نویسندگان کشور حفظ شده است. به گزارش روز شنبه دبیرخانه نخستین هم اندیشی هویت ایرانی، وی افزود : نویسندگان ما در آثار ادبی خود از منابعی مانند قرآن،شاهنامه وعرفان مولوی سود برده اند و این منابع پایه های ادبیات و شعر امروز ما است. نخستین هم اندیشی هویت ایران نوزدهم اسفند در تهران برگزار می شود. نویسنده کتاب سووشون افزود:ادبیات ما از توجه به آثار گذشته و پیشینیان خالی نیست. وی با اشاره به نهضت مشروطه گفت : هویت جدید ما از مشروطه آغاز می شود و "نیما یوشیج " آغازگر تغییر در شعر و فرم شعر است و این تغییر و دگرگونی به معنای آن است که دیگر نمی شود مثل حافظ شعر گفت. وی بابیان این که در ادامه ی کار نیما، اخوان، فروغ، شاملو و شاعران دیگر تاثیرگذار بودند، اظهار داشت : اگرچه بعد ازنیما در فرم وشکل شعر تغییراتی بوجود آمد اما شعر دارای هویت ایرانی است و محیط آثار و مشکلات نیز متعلق به ایران است. دانشور درباره تحولات در حوزه داستان نویسی ایران گفت: وقتی"جمالزاده"شیوه جدید داستانی را شروع کرد، فرم آن را از غربی ها گرفت و ما پیش از او فرم داستانی به این شکل نداشتیم. وی گفت : داستان های ما پیش از این یا "گلستان" سعدی بود و یا بصورت شعر بیان می شد، در واقع ما داستان در کلام نثر نداشتیم. وی تصریح کرد : بی تردید که شکل داستان های ما به معنای جدید آن غربی است اما هویت، اشخاص و محل ها در داستان ها ایرانی هستند. این نویسنده گفت : اگر داستان های ما به زبان های دیگر ترجمه شود نشان می دهد این داستان مربوط به ایران و یا حداقل مربوط به خاورمیانه است و انعکاس هویت ایرانی در داستان های ما صددرصد مشهود است دانشور با بیان این مطلب که باید از محیط اجتماعی، اقتصاد و مذهب خود تجربه شخصی اندوخت و آن ها را در آثار خود منعکس کرد، گفت : در سال 57 نیز ما دچار یک تغییر هویت شدیم که هنوز برای صحبت کردن در این مورد زود است و بررسی و بیان آن نیاز به گذشت زمان دارد. فراهنک. 1378/1917

سرخط اخبار فرهنگ